Karanfil 2016

Saksijski karanfil

Reznice ožiljenog saksijskog karanfila Sunflor, 63 biljke u tacni.

Za narudžbine i ostale informacije kontaktirajte naše teritorijalne zastupnike.